Nyheder fra Hvide Sande

1 °
Mange skyer
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Hvide Sande og omegn

Job tilbydes:
Naturstyrelsen Vadehavet søger en dygtig håndværker/tekniker
Har du hænderne skruet rigtig på, og kunne du tænke dig et job på en af Danmarks smukkeste arbejdspladser? Trives du med selvstændighed og ansvar? Hos Naturstyrelsen Vadehavet søger vi en ny kollega med håndværksmæssige færdigheder til at indgå i enhedens skovarbejderteam. Opgaver og organisering Naturstyrelsen Vadehavet forvalter ca. 14.000 ha statsejede skove og andre naturområder i Sydvestjylland. Opgaverne omfatter ud over arealadministrationen, et antal huse og andre bygninger, en række bekendtgørelser på jagt- og vildtforvaltningsområdet, samt løbende gennemførelse af en række naturprojekter i området, projekter, der bl.a. omfatter forvaltningsplaner, køb og salg af ejendomme og rettigheder mv. Vi er en del af Naturstyrelsen, der har 16 lokale enheder, som dækker hele landet og et hovedkontor i Randbøl. Du får arbejdsplads hos ved Naturstyrelsen Vadehavet, som holder til ved Gram i Sydvestjylland. Her får du 21 herlige kolleger, som arbejder med driften af Naturstyrelsen Vadehavets egne arealer, bygninger, friluftsliv, naturgenopretning, skovrejsning, klima-lavbudsprojekter, vildtforvaltning mv. På enheden er vi organiseret i en skovarbejdergruppe med 7 medarbejdere. Det er denne gruppe, som du vil indgå i. Gruppen udfører de konkrete praktiske opgaver på vores arealer, og består af skovarbejdere samt skov- og naturteknikere. Dertil kommer en funktionærgruppe på 14 medarbejdere som bl.a. har funktionsansvar for de opgaver, der udføres på enhedens arealer. Du vil få engagerede kolleger, hvor samarbejdet er præget af gensidig tillid og respekt. Vi leder efter en kollega, der kan tilføre vores team stærke bygningsfaglige kompetencer til, at understøtte det praktiske arbejde på vores arealer. Dine arbejdsopgaver vil hovedsageligt være knyttet til det 67 km lange vildsvinehegn langs den dansk/tyske grænse og til driften af enhedens bygningsportefølje. Her vil du skulle udføre konkrete byggetekniske opgaver på enhedens bygninger og på vildsvinehegnet. Derudover vil du også have ansvar for beskrivelse og bestilling af byggetekniske opgaver hos eksterne håndværkfirmaer og entreprenører, og i den forbindelse påtage dig et vist økonomi- og budgetansvar. Driftsopgaver inden for enhedens arealportefølje vil også være en del af dine opgaver - naturligvis afhængig af dine kompetencer og styrelsens behov. I forbindelse med opgaveløsningen vil du referere til den funktionsansvarlige funktionær på enheden, samt den personaleleder der er knyttet til skovarbejdergruppen. Du kommer i opgaveløsningen til at samarbejde med vores forskellige eksterne samarbejdspartnere samt Naturstyrelsens centrale bygningscenter. De eksterne samarbejdspartnere vil i høj grad være entreprenører, men også kommuner, private lodsejere og andre borgere. Du får dermed et selvstændigt job, hvor det forventes, at du kan fungere som Naturstyrelsens repræsentant samt stå for kommunikation og samarbejde med alle typer interessenter. Din profil Vi forestiller os, at du har en relevant byggeteknisk baggrund, som f.eks. tømmer, snedker, elektriker, smed eller lignende. Har du erfaring og gerne formelle kompetencer inden for skovarbejde samt kendskab til skovdrift, vil vi se det som et plus. Derudover ser vi gerne, at du: Har solidt og konkret kendskab til det byggetekniske område. Er i stand til at planlægge, styre og udføre forskelligartede byggetekniske opgaver med tilhørende økonomistyring. Har erfaring med indgåelse af kontrakter inden for byggeri. Har et godt samarbejdsgen, er god til at kommunikere og kan skabe gode relationer til din omverden. Er en god kollega, der altid bringer den bedste version af dig selv med på arbejde. Derudover forventer vi, at du er omstillingsparat, og har lyst og vilje til fortsat udvikling af dine kompetencer. Vi tilbyder Når du starter hos os ved Naturstyrelsen Vadehavet, vil du opleve at vores hverdag og samarbejde er præget af en uformel grundtone, hvor vi altid vil hinandens bedste. Værdier som ordentlighed og ordholdenhed er væsentlige for os, og så sætter vi en ære i, at levere værdi til samfundet ved at forvalte vores fælles natur. Derudover tilbyder vi en spændende hverdag, i flot natur med mange forskelligartede opgaver. Enhedens arealer og bygninger i Sydvestjylland vil - sammen med vildsvinehegnet - være dit arbejdsområde, og dine arbejdsopgaver vil tage afsæt i traktorgaragen i Hønning Plantage. Løn- og ansættelsesvilkår Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til den til enhver tid gældende Fællesoverenskomst mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten) samt tilhørende organisationsaftale for skov- og naturteknikere m.fl. ansat i Naturstyrelsen eller organisationsaftale for håndværkere ansat i staten. Ansættelsesområdet er Naturstyrelsen Vadehavet. Tjenestestedet er inden for Naturstyrelsen Vadehavets geografiske område. Du skal have kørekort til personbil. Stillingen søges besat snarest. Yderligere oplysninger Såfremt du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte skovrider Bent Rasmussen, tlf. 22 59 38 05 eller personaleskovfoged Marie Ravn, tlf. 93 58 65 76. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende dine oplysninger vedlagt ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 16. april 2023. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 16.
Hvide Sande Havn Udlånt tjenestemand
Indrykket 24. marts på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk